Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:13 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-10-1-01
     Divadelní dílna aneb Jak dělat divadlo s mladšími dětmi Akce č. 3-10-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Divadelní dílna v časové dotaci 8 hodin, seznamující se základními principy tvorby divadelní inscenace. Divadelní složky od výběru a úpravy literární předlohy po její divadelní ztvárnění a prezentaci. Herecká cvičení. Jevištní mluva a hlasová výchova, vědomá práce s dechem a rozvoj mluvidel vedoucí ke správné artikulaci. Pohybová průprava, využití těžiště a estetická koordinace těla. Orientace v prostoru a vytváření vztahů k objektům i partnerům na jevišti. Základní zákonitosti mizanscény. Úloha dramaturgie, režie, herectví, scénografie a hudby v divadle. Rozbor složek na základě záznamu divadelního představení. Jevištní tvar v praxi. Vytvoření dramaturgicko-režijní koncepce. Vyzkoušení krátkého jevištního tvaru. Prezentace vlastních jevištních tvarů a jejich reflexe.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:MgA. Lucie Kotěrová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. září 2018 10. září 2018 9:00 - 16:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 310101 číslo vzdělávací akce 3-10-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích