Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 17. říjen 2018 @ 18:36 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-10
     Připravujeme besídku s dětmi - Muzikanti jdou Akce č. 1-02-1-10

Obsah: Tvořivá pracovní dílna zaměřená na přípravu besídky nebo veřejného vystoupení s dětmi. Náměty na rozvoj hudební tvořivosti a fantazie, rytmizace a hudebně pohybových schopností dětí s využitím netradičních hudebních nástrojů. Význam hudby a pohybu při vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi, v rozvíjení sociálních dovedností dětí (umět se rozhodnout, být za své rozhodnutí odpovědný a akceptovat rozhodnutí druhých).
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Jana Venclová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: 650 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. listopad 2018 ----------     9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102110 číslo vzdělávací akce 1-02-1-10
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích