Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:42 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-01
     Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/2. semestr Akce č. 1-01-1-01

Obsah: Pokračování dvousemestrového studia k získání kvalifikace pedagoga volného času podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. a dle standardu č. j. MSMT-42447/2013.
Určeno:stávajícím frekventantům studia
Lektor:PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Mgr. Svatava Odlová, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu školy. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: uhrazen na počátku studia
Poznámka: Na studium není možné se přihlásit. S sebou noste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. září 2018 26. březen 2018 8:00 - 14:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška na všechny termíny
13. září 2018 ----------     8:00 - 17:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
12. říjen 2018 ----------     8:00 - 14:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
22. říjen 2018 ----------     8:00 - 14:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
9. listopad 2018 ----------     8:00 - 14:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
19. listopad 2018 ----------     8:00 - 15:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
18. prosinec 2018 ----------     9:00 - 12:00 hodin, závěrečné zkoušky Malé náměstí 158, Trutnov    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101101 číslo vzdělávací akce 1-01-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích