Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:35 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-14-1-01
     Neodkladná péče o zraněné ve školách a školských zařízeních Akce č. 2-14-1-01

Obsah: Vybavení lékárničky. Možnosti výskytu a ošetření úrazů žáků při aktivitách ve školním prostředí. Primární a neodkladné laické přednemocniční ošetření a zajištění postiženého před příjezdem zdravotnické záchranné služby (ZZS). Přehled zásad správné komunikace s dispečinkem ZZS. Seznámení s prací posádky vozu ZZS, tj. přednemocniční neodkladnou péčí o postiženého na místě jeho úrazu nebo náhlého onemocnění, v průběhu jeho transportu k dalšímu odbornému ošetření a při předání do zdravotnického zařízení. Základy neodkladné resuscitace a život zachraňující úkony. Modelová situace. Prohlídka vybavení vozu ZZP.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Tomáš Hanuš
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. prosinec 2018 04. prosinec 2018 8:30 - 12:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 214101 číslo vzdělávací akce 2-14-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích