Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 05:03 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-07-1-01
     Geodiverzita sopečných ostrovů na příkladu Makaronézie, Maskarén a Islandu Akce č. 1-07-1-01

Obsah: Přednáška zaměřená na ostrovní sopečné oblasti s upozorněním na odlišné či shodné znaky jejich vývoje, geologické stavby, geomorfologie povrchu a environmentální souvislosti. Souostroví Makaronézie (Šťastné ostrovy) v Atlantského oceánu - Kapverdské ostrovy, Kanárské ostrovy, ostrovy Madeiry a Azorské ostrovy. Souostroví Maskarény v Indickém oceánu - ostrovy Réunion a Mauricius. Ostrov Island vystupující ze Středoatlantského hřbetu jako dokonalá přírodní učebnice vulkanologie. Komentovaná prezentace fotografií a přírodnin rozšiřující znalosti z geologie a regionálního zeměpisu.
Určeno:učitelům zeměpisu, biologie, chemie a fyziky 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:RNDr. Jan Vítek
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Doporučené spojení: Seminář se koná v budově Přírodovědecké fakulty UHK (nový kampus UHK "U soutoku" - naproti Fakultní nemocnici), ve 3. patře (Katedra biologie), v učebně S 25. Setkáme se o půl deváté u vrátnice fakulty.
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. listopad 2018 20. listopad 2018 9:00 - 13:00 hodin Přírodovědecká fakulta UHK, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 107101 číslo vzdělávací akce 1-07-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích