Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 05:18 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-03-1-04
     Umíme ještě česky? aneb Jak se zorientovat v současné slovní zásobě Akce č. 5-03-1-04

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin, zaměřený na zlepšení orientace v současné slovní zásobě. Slovní zásoba aktivní a pasivní, jádro slovní zásoby, slovníky a jejich praktické využit. Obohacování slovní zásoby. Slovní zásoba z hlediska stylistického. Slovo a jeho význam, změny významu. Nová slova v ČJ. Floskule, klišé, slovní smog. Jednotlivá témata budou doplněna prací s texty. Doporučená literatura.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Kamila Křížová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. leden 2019 02. leden 2019 9:00 - 15:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 503104 číslo vzdělávací akce 5-03-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích