Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:07 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-05-1-01
     Běloveský pevnostní skanzen Akce č. 1-05-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Exkurze zaměřená na seznámení s Běloveským pevnostním skanzenem, tvořeném pěti objekty bývalého československého opevnění, budovaném v letech 1936 až 1938 v okolí Náchoda. Prohlídka pěchotního srubu N-S 84 - vnitřní expozice věnovaná historii čs.v období 1918 až 1945 (legie, období první republiky, odboj za druhé světové války, zahraniční jednotky, události v květnu 1945). Unikátní krátký dokumentární film Mobilizace 1938, vytvořený Vojenským historickým ústavem, popisující připravenost československé armády k obraně republiky na podzim 1938. Prohlídka pěchotního srubu N-S 82 Březinka - objekt zcela zrekonstruovaný do stavu z roku 1938 včetně veškeré výzbroje a vnitřního vybavení. Prohlídka pěchotního srubu N-S 81 Lom.
Určeno:učitelům dějepisu 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Ladislav Čermák
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: polohy objektů: https://mapy.cz/s/2DaZE https://mapy.cz/s/2Db1g https://mapy.cz/s/2Db1D více informací na: http://www.brezinka.cz/
Poplatek: 500 Kč (včetně vstupného)
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR. Přihlášeným zájemcům budou zaslány podrobné informace.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. září 2018 20. září 2018 9:00 -13:00 hodin Běloveský pevnostní skanzen, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 105101 číslo vzdělávací akce 1-05-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích