Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 08:20 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-10-1-04
     Výtvarné náměty pro roční období. Jaro - léto Akce č. 2-10-1-04

Obsah: Kreativní dílna s nabídkou výtvarných námětů zaměřených na roční období (jaro - léto). Rozšíření metodického zásobníku pro výtvarné činnosti. Ukázky a vyzkoušení různých výtvarných technik. Poslové jara, rozkvetlý strom, pestrá louka, hmyz, lidové tradice. Aplikace výtvarných námětů "jaro, léto" do celkové koncepce výtvarných činností. Význam pro rozvoj výtvarných i polytechnických schopností a dovedností dětí a žáků od 3 do 10 let. Metodické rady, ukázky pomůcek a technického zajištění.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Bc. Tereza Išová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 650 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, pracovní plášť, nůžky, lepidlo, pastelky a 4 ks čtvrtky A4.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. leden 2019 31. prosinec 2018 8:00 - 12:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 210104 číslo vzdělávací akce 2-10-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích