Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. duben 2019 @ 20:33 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-11-1-04
     Tvoříme z palet Akce č. 1-11-1-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Dvoudenní dílna v celkové časové dotaci 16 hodin zaměřená na seznámení s možnostmi zpracování palet a na rozvoji dovedností žáků.
Teoretická část - seznámení s prostory v dílně a informace k bezpečnosti a možným rizikům při manuální práci, použití bezpečnostních pomůcek a požární předpisy stanovující požární bezpečnost v prostoru dílny. Seznámení se všemi v dílně používanými nástroji, jejich obsluhou včetně možných rizik při jejich používání a současně s postupem v případě úrazu. Představení materiálu pro tvorbu výrobků, životní cyklus použitých materiálů, orientace v kvalitě materiálů, dále druhy, označení a rozměry vhodného materiálu pro daný projekt. Příprava jednoduchého výkresu pro výrobu, orientace ve výkresu od zadavatele i vlastního výrobku (květník, regál, stupínek, pult, stůl, postel), možná konstrukční rizika a jejich řešení.
Praktická část - příprava materiálu dle výkresu, tipy a triky jak co nejefektivněji pracovat s použitým materiálem. Zpracování dřeva, řezání, broušení, hoblování. Jednoduché návody a tipy na základní spojování dřeva, spojovací materiál, hřebíky, vruty, lepidla, drážkové spoje. Montáže daných výrobků. Povrchová úprava, příprava, broušení, lakování, olejování.
Zhotovený výrobek si budou moci účastníci odvézt.
Určeno:učitelům SOŠ a SOU
Lektor:Josef Chmurčiak, DiS.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-6548/2018-1-370
Doporučené spojení: Kamenická 471, Vesec, Liberec. Možnost parkování u objektu dílny.
Poplatek: 4500 Kč (včetně materiálu)
Poznámka: S sebou přineste pracovní oděv a obuv. Doprava na místo individuální. Více informací přihlášeným zájemcům předá garant akce.Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. - 7. prosinec 2018 28. listopad 2018 10:30 - 18:00 hodin, druhý den 8:30 - 16:00 hodin Kamenická 471, Liberec   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 111104 číslo vzdělávací akce 1-11-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích