Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 13. červenec 2020 @ 17:39 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-04-1-01
     Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 1/2) Akce č. 2-04-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Celoroční kurz v celkové časové dotaci 64 hodin k procvičování a upevňování gramatiky, osvojování, procvičování a rozšiřování slovní zásoby navazuje na úroveň A1 dle SERR. V průběhu výuky bude kladen důraz na vývojové odlišnosti v přístupu k dětem a žákům těch cílových skupin, s kterými účastníci pracují.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, pedagogům volného času, asistentům pedagoga a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Ivana Tomanová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Z vlakového nádraží se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 6 000 Kč
Poznámka: S sebou noste přezůvky. Na úvodní lekci budou upřesněny další termíny a výukové pomůcky. V případě dostatečného počtu zájemců lze otevřít kurz s vyšší úrovní či jinou časovou dotací.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. říjen 2018 25. září 2018 16:45 - 18:15 hodin - zahájení Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 204101 číslo vzdělávací akce 2-04-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích