Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 07:24 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-08-2-01
     Teen jóga - jóga pro dospívající Akce č. 3-08-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřený na seznámení s jógovým cvičením, vhodným pro dospívající žáky. Teen jóga pro zlepšení kapacity plic a krevního oběhu, posílení imunity, zlepšení držení těla, rozvoj síly ve svalech, vyrovnání tělesných dysbalancí, rozvoj koncentrace a paměti, podporu sebevědomí a pozitivity vůči sobě i okolí. Vybrané ukázky jógových cvičení na zklidnění, regulaci síly a odhodlání, respektování sebe i svého okolí v nesoutěživém prostředí.
Určeno:učitelům tělesné výchovy 2. stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií
Lektor:Mgr. Iveta Komárová
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-10066/2016-1-378
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 650 Kč
Poznámka: S sebou přineste podložku na cvičení, deku a pohodlné oblečení na cvičení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. duben 2019 15. duben 2019 9:00 - 13:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 308201 číslo vzdělávací akce 3-08-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích