Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 11:54 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-16
     Psychosomatické obtíže u dětí a žáků/POZOR změna termínu na 7.5.2019! Akce č. 5-01-2-16

Akce byla zrušena !

Obsah: Interaktivní seminář v časovém rozsahu 8 hodin, seznamující se základními koncepty psychosomatiky, tj. oborem, který se zabývá souvislosti mezi stavy těla, duše i vlivy životního prostředí. Nejčastější psychosomatické potíže a jejich specifika u dětí a žáků, odlišnosti jejich projevů od dospělých. Zdroje psychosomatických poruch, nejtypičtějšími psychosomatické souvislosti projevujícími se ve škole a školských zařízeních. Rozpoznání problému, podíl pedagoga na pomoci, jejíž základem je podporovat dítě a žáka.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Dagmar Jakubská
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: Změna termínu z 5.6. na 7.5.2019.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. květen 2019 30. duben 2019 9:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501216 číslo vzdělávací akce 5-01-2-16
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích