Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 20. srpen 2019 @ 07:41 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-07-2-01
     Jak se vyznat v horninách Akce č. 5-07-2-01

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, poskytující přehledně uspořádaná fakta o horninách coby základu našeho přírodního prostředí i lidské civilizace s důrazem na srozumitelnost, bez používání složitější oborové terminologie. Sbírka hornin v jejich nejčastějších podobách se zaměřením na nejrozšířenější horniny zemské kůry a nejvýznamnější nerostné suroviny - jejich složení, vlastnosti, určovací znaky, vznik a výskyt, průmyslové použití, zajímavosti k oživení a zatraktivnění výuky. Přehled stavby Země, ukázka železného meteoritu (materiál podobný jádru) a olivínovce (hornina zemského pláště). Co je zemská kůra. Co je hornina, jak se horniny rozlišují dle vzniku (vyvřelé, usazené, přeměněné). Horninotvorné minerály. Horninový cyklus.
Určeno:učitelům zeměpisu a přírodopisu 2. stupně ZŠ, SŠ a VOŠ
Lektor:Mgr. Marek Chvátal
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. únor 2019 05. únor 2019 9:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 507201 číslo vzdělávací akce 5-07-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích