Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 20. srpen 2019 @ 07:32 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-01
     Studium pedagogiky A/2. semestr Akce č. 1-01-2-01

Obsah: Pokračování kvalifikačního studia pedagogiky podle § 22 zákona č. 563/2004 Sb., a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí v červnu 2019.
Určeno:stávajícím frekventantům studia
Lektor:PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Irena Loudová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Stolařová a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24 z nástupiště D2, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: uhrazen na počátku studia
Poznámka: S sebou noste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. únor 2019 ----------     8:30 - 15:45 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
12. únor 2019 ----------     8:30 - 15:45 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
18. únor 2019 ----------     9:00 - 16:15 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
19. únor 2019 ----------     8:30 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
27. březen 2019 ----------     9:00 - 16:15 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
28. březen 2019 ----------     8:30 - 15:45 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
25. červen 2019 ----------     9:00 - 15:30 hodin, závěrečné zkoušky Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101201 číslo vzdělávací akce 1-01-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích