Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:15 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-11
     Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/40 hodin Akce č. 1-01-2-11

Akce byla zrušena !

Obsah: Kvalifikační studium k získání kvalifikace pedagoga volného času podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., a dle standardu č. j. MSMT-42447/2013. Obsahuje 3 vzdělávací moduly - základy pedagogiky, základy psychologie a vybraná témata pedagogiky volného času. Je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a zkouškou. Celková časová dotace 40 hodin.
Určeno:pedagogickým pracovníkům, kteří mají minimálně střední vzdělání s výučním listem získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání
Lektor:PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Jan Sýkora, PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. a Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24 z nástupiště D2, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 5 000 Kč
Poznámka: S sebou noste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. duben 2019 27. březen 2019 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
15. duben 2019 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
26. duben 2019 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
10. květen 2019 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
24. květen 2019 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
17. červen 2019 ----------     9:00 - 14:00 hodin, závěrečné zkoušky Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101211 číslo vzdělávací akce 1-01-2-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích