Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. říjen 2018 @ 12:59 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-07-2-03
     Výuka s robotickou stavebnicí ZAPŮJČIT STAVEBNICE? Akce č. 2-07-2-03

Obsah: Základní praktické seznámení se stavebnicí LEGO Mindstorms (alternativně je možné využít i jinou stavebnici) a ukázky jejího využití v rámci výuky s důrazem na mezipředmětové vztahy. Zařazení stavebnice do výuky s cílem rozvoje logického myšlení, podpory systematického přístupu i technických dovedností. Vedení k týmové spolupráci při řešení konkrétních problémů. Procvičování jemné motoriky, ale také trpělivosti, prostorové představivosti a práce s různými návody (porozumění textu, obrázkům, grafům atd.). Současné prolínání matematiky a fyziky (často ale i o ostatních přírodních věd). Žáci získají konkrétní představu o programování.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a vedoucím zájmových kroužků
Lektor:Mgr. Tomáš Feltl
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Doporučené spojení: Z vlakového nádraží se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, vlastní NTB (nebo tablet, mobilní telefon). Držitelem akreditace je Tomáš Feltl - TFSoft.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
květen 2019 ----------     8:30 - 15:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnovpřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 207203 číslo vzdělávací akce 2-07-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích