Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:15 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-12-1-02
     Zásady počítačového zpracování textů a úvod do problematiky DTP Akce č. 2-12-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin, zaměřený na zásady zpracování textů. Úvod do problematiky desktop publishing, tj. do tvorby tištěného dokumentu za pomoci počítače. Jak s textem správně zacházet. Aplikace různých zásad a pravidel při zpracování textu pro efektivní výsledek prezentace textu. Historie a vývoj a volba vhodného písma. Typy tiskovin a jejich specifika. Možnosti strukturování textu. Sazební obrazec, speciální znaky. Práce s běžným textovým editorem.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ se základní dovedností ovládání textového editoru (znakové a odstavcové styly, oddíly atd.)
Lektor:Mgr. Tomáš Feltl
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a vlastní notebook s nainstalovanou aplikací Google Docs a MS Office 365. Program je realizován ve spolupráci se společností TFSoft, která je držitelem akreditace a vydavatelem osvědčení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. říjen 2018 04. říjen 2018 8:30 - 15:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 212102 číslo vzdělávací akce 2-12-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích