Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 08:21 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-08-2-02
     Prvky zdravotní TV. Správné držení těla ve stoji a při sedu STANOVEN TERMÍN KONÁNÍ Akce č. 2-08-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřený na nácvik správného držení těla ve stoji a při sedu. Seznámení s nabídkou cviků při sedu a cviků chodidel ve stoji pro možné zařazení během hry dětí v mateřské škole, během výuky žáků ve třídě i pro výuku v hodinách TV. Vlastní vyzkoušení a předání zásobníku cviků.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ a SŠ
Lektor:Věra Havlová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, pohodlné oblečení, karimatku.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. květen 2019 03. květen 2019 10:30 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 208202 číslo vzdělávací akce 2-08-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích