Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 12. srpen 2020 @ 00:05 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-03-1-01
     Práce s textem v kontextu přípravy k maturitě Akce č. 2-03-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický prožitkový seminář v časovém rozsahu 8 hodin k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků prostřednictvím dílny čtení. Ukázky metod používaných při výstavbě čtenářské hodiny - autorský záměr a adresát, debata s autorem apod. Metody práce s beletristickým i naučným textem. Stanovení a příklady čtenářských cílů, analýza čtenářských cílů z praxe účastníků, porovnání s předloženými čtenářskými cíli a nabídka strategií k jejich dosažení, čtenářská odezva a čtenářské chování, porozumění textu a porozumění v kontextech. Zhodnocení přínosu dílny čtení a možnosti jejího využití v kontextu přípravy žáků k maturitě.
Určeno:učitelům SŠ
Lektor:Mgr. Lenka Krejsová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a 1-2 běžné přípravy na hodiny literatury na SŠ, 1 knihu pro mládež, kterou považujete za atraktivní či osvědčenou, a pastelky nebo fixy.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. říjen 2019 08. říjen 2019 8:00 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 203101 číslo vzdělávací akce 2-03-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích