Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 07:44 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-15-1-01
     Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou - tužka, portrét Akce č. 1-15-1-01

Obsah: 2denní pracovní dílna. Osvojení základů kreslení pomocí jednoduchých cviků, které pomáhají odstranit "neschopnost" kreslit. Jiný úhel pohledu na objekt, zklidnění levé (logické) poloviny mozku. Využití pravé (tvůrčí) poloviny mozku. Odstranění strachu z kreslení a změna špatných návyků. Kresba portrétu dle přinesené vlastní předlohy. Uvolnění tvůrčí síly, vnímání a představivosti. Netradiční způsob oddechu, relaxace a zábavy.
Určeno:pedagogické i nepedagogické veřejnosti
Lektor:Mgr. Jarmila Schubertová
Garant: Jana Svatá (svata@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD z nástupiště D2 linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží s názvem "Hvězda"), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené a Metropolitní univerzitě, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 500 Kč
Poznámka: S sebou přineste vlastní předlohu, kterou budete chtít kreslit - nejlépe portrét velikosti A4. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. leden 2019 10. leden 2019 16:00 - 20:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
19. leden 2019 10. leden 2019 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 115101 číslo vzdělávací akce 1-15-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích