Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. listopad 2018 @ 19:06 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-09
     Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání/40 hodin Akce č. 1-01-1-09

Obsah: Studium k získání kvalifikace pedagoga volného času podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb. a dle standardu č. j. MSMT-42447/2013. Obsahuje 3 vzdělávací moduly - základy pedagogiky, základy psychologie a vybraná témata pedagogiky volného času. Je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a zkouškou. Celková časová dotace 40 hodin.
Určeno:pedagogickým pracovníkům s minimálně středním vzděláním s výučním listem
Lektor:PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Jaroslava Stolařová, Mgr. Jan Sýkora a PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24 z nástupiště D2, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 4 000 Kč
Poznámka: S sebou noste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
31. říjen 2018 20. říjen 2018 12:15 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
2. listopad 2018 ----------     9:00 - 16:15 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
5. listopad 2018 ----------     9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
12. listopad 2018 ----------     8:30 - 12:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
30. listopad 2018 ----------     9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
22. leden 2019 ----------     8:30 - 16:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
30. leden 2019 ----------     závěrečné zkoušky - časy dle rozpisu Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101109 číslo vzdělávací akce 1-01-1-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích