Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 20:01 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-14
     Budoucnost 4.0 - Nové trendy ve vzdělávání aneb Co se chce po škole ve 21. století Akce č. 1-00-1-14

Akce byla zrušena !

Obsah: Interaktivní seminář zaměřený na nové trendy ve vzdělávání v době prudce se měnících společenských podmínek s příklady technologií, metod a škol, které ukáží možné cesty, jak se s nimi vyrovnat. Proměna společnosti a změna objednávky směrem ke vzdělávání. Změna dostupnosti a distribuce informací. Škola a sociální nůžky - proč už nefunguje škola jako sociální výtah. Socializační funkce školy. Nová zjištění v oblasti neurověd ve vztahu ke vzdělávání. Bezpečnost fyzická i psychická jako zásadní determinant. Objednávka společnosti ve vztahu k inkluzi. Narůstající vliv neformálního vzdělávání. Komplexní systém hodnocení ČŠI modelem Kvalitní škola. Přednosti formativního systému hodnocení a vhodné transformační formy při přechodu ze sumativního. Metody zapojování digitálních prostředí do ostatních předmětů vedle informatiky, robotika a programování ve školách. Vliv DVPP a kontinuálního sebevzdělávání na inovace ve školách. Fáze implementace změny, jak se vypořádat s nástrahami.
Určeno:vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Miroslav Hřebecký
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. prosinec 2018 07. prosinec 2018 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100114 číslo vzdělávací akce 1-00-1-14
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích