Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 08:39 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-08-2-01
     Zdravotní tělesná výchova - zdravé nohy, základ zdravé chůze Akce č. 4-08-2-01

Obsah: Teoreticko-praktický seminář zaměřený na prevenci zdravé chůze a správného držení těla. Seznámení s nesprávným postavením nohou, základní informace, jak plosky nohy ovlivňují chůzi a držení těla. Praktické ukázky cviků a jejich provádění, vlastní vyzkoušení anatomicky správných pohybů a cílených cvičení, které vedou k většímu procítění celého těla, ukázka korekce prostřednictvím jemných pohybů na chodidlech. Ukázky her a hravých cvičení (parkoviště pro kolena, skákání po kamenech, akrobati, obličejíky, houpačka, vidění nohama).
Určeno:učitelům MŠ a ZŠ
Lektor:Eva Otavová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste podložky na cvičení a 1 m dlouhé ručníky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
20. březen 2019 12. březen 2019 9:00 - 12:30 hodin Železnická 460, Jičín   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 408201 číslo vzdělávací akce 4-08-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích