Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 26. červen 2019 @ 00:25 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-47
     Strategie vyšetřování šikany I - OBJEDNÁVKA - asistenti pedagoga Akce č. 1-01-2-47

Obsah: Definice šikany, rozdíly mezi šikanou a škádlením, trojrozměrný pohled na šikanu. Vývojová stádia šikanování, znaky šikany, nejčastější chyby při zásahu proti šikanování. Práce s filmem natočeným podle skutečné události.
Určeno:pedagogickému sboru ZŠ Hradec Králové, tř. SNP 694
Lektor:Mgr. Jiří Maléř
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ZŠ Hradec Králové, tř. SNP 694

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. srpen 2018 09. březen 2018 9:00 - 14:00 hodin Atlas Čeňkovice   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101247 číslo vzdělávací akce 1-01-2-47
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích