Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 07:57 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-12
     Nedirektivní komunikace se žákem Akce č. 5-01-2-12

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Nedirektivní přístup ke komunikaci versus převládající direktivní a autoritářské postoje a převládající konzervativní atmosféra ve školství. Podstata nedirektivního přístupu zaměřeného na žáka - respektování osobnostních a věkových odlišností žáka, vztah nabízející bezpečí a rozvoj potencionálních předpokladů žáka. Jak prostřednictvím empatie a bezvýhradné akceptace vést žáka k odpovědnosti a snížit jeho potřebu reagovat ve vztazích pomocí různých obranných mechanismů. Praktická cvičení na prohloubení empatie a aktivního naslouchání. Nácvik nedirektivního rozhovoru. Příklady z praxe a jejich řešení.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:PhDr. Mgr. Leona Dolejšová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. květen 2019 06. květen 2019 9:30 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501212 číslo vzdělávací akce 5-01-2-12
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích