Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 19. září 2019 @ 02:27 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-24
     Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ - AKCE NA OBJEDNÁVKU Akce č. 1-01-1-24

Obsah: První 3 části kurzu v celkové délce 16 hodin vychází z požadavků RVP ZV na rozvíjení klíčových kompetencí v rámci ŠVP. Zohledňuje různé učební strategie žáků, využívá mezipředmětové vztahy, prolínání vzdělávacích oblastí a průřezových témat s předmětem ČJL. Je vytvořen na základě poznatků získaných z odborné literatury, příspěvků z vědeckých konferencí a vlastního pedagogického působení lektorky. Nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, naučit je pracovat s krásnou literaturou i s odborným a publicistickým textem, vyhledávat klíčové informace a pracovat s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se vybranými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Jarmila Sulovská
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Poslední termín kurzu v následujícím pololetí: 4. února 2019, 12:00 - 16:00 hodin.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. září 2018 14. srpen 2018 12:00 - 16:00 hodin ZŠ a MŠ J. Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140   Přihláška na všechny termíny
22. listopad 2018 14. srpen 2018 12:00 - 16:00 hodin ZŠ a MŠ J. Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140    
7. leden 2019 14. srpen 2018 12:00 - 16:00 hodin ZŠ a MŠ J. Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101124 číslo vzdělávací akce 1-01-1-24
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích