Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 10. červenec 2020 @ 01:19 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-25
     Strategie vyšetřování šikany II - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-01-2-25

Akce byla zrušena !

Obsah: Vyšetřování šikany podle Dr. Koláře. Metody práce s agresorem a obětí. Sociometrie a její využití. Praktický návod možných metod práce se skupinou. Intervence, strategie, modelové situace, psychohry. Rozbor praktických příkladů, prožitkové techniky. Shlédnutí filmové ukázky.
Určeno:pedagogickému sboru ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Úprkova 1
Lektor:Mgr. Jiří Maléř
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Úprkova 1

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
28. srpen 2019 01. září 2018 9:00 - 14:00 hodin ZŠ Hradec Králové, Úprkova 1   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101225 číslo vzdělávací akce 1-01-2-25
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích