Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 13. červenec 2020 @ 17:57 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-04-1-04
     Individualizovaný kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 / OBJEDNÁVKA Akce č. 2-04-1-04

Obsah: Pokračování kurzu určeného pro velmi malou skupinu lidí a s vysokou intenzitou výuky a maximálního individuálního přístupu vyučujícího k účastníkům. Nabídne procvičování a upevňování gramatiky, prohloubení osvojování, procvičování a rozšiřování slovní zásoby. Navazuje na úroveň B1 dle SERR. Účastník získá osvědčení po absolvování 80 hodin.
Určeno:učitelům SŠ
Lektor:Mgr. Jitka Pospíchalová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Doporučené spojení: Gymnázium Turnov, Jana Palacha 804.
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku v rámci projektu s názvem: Škola v akci (registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006197).

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
31. srpen 2018 - 31. leden 2019 02. únor 2018 17:00 - 18:30 hodin, čtvrtek Gymnázium Turnov, Jana Palacha 804   Přihláška na všechny termíny
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 204104 číslo vzdělávací akce 2-04-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích