Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 13. červenec 2020 @ 17:13 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-04-1-06
     Individualizovaný kurz AJ pro začátečníky, úroveň A0 - A1 OBJEDNÁVKA Akce č. 2-04-1-06

Obsah: Pokračování kurzu určeného pro malou skupinu lidí a s vysokou intenzitou výuky a maximálního individuálního přístupu vyučujícího ke studentům k získání základů anglického jazyka a jeho komunikativní zvládnutí. Osvojování základních gramatických struktur, pravopisu, nácvik výslovnosti, čtení, psaní. Zprostředkování fonetické stránky učiva, poslech jednoduchých textů. Vybavení slovní zásobou k jednoduché konverzaci. V průběhu výuky bude kladen důraz na vývojové odlišnosti v přístupu k dětem a žákům těch cílových skupin, s kterými účastníci pracují. Po absolvování účastník získá osvědčení.
Určeno:učitelům MŠ a ZŠ
Lektor:Ing. Simona Jindová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Základní škola a Mateřská škola, Chotěvice, okres Trutnov.
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na zakázku ZŠ a MŠ Chotěvice.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. září 2018 - 31. leden 2019 01. únor 2018 15:00 - 16:30 hodin, středa ZŠ a MŠ Chotěvice   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 204106 číslo vzdělávací akce 2-04-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích