Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 13. červenec 2020 @ 15:17 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-04-1-07
     Rozvoj komunikačních dovedností v NJ na úrovni A2 II Akce č. 2-04-1-07

Obsah: Pokračování intenzivního kurzu pro skupinu 1 - 2 učitelů, kteří jsou na úrovni A2 a chtějí si zlepšit komunikační dovednosti v německém jazyce, jak ústní, tak písemné, chtějí si upevňovat a procvičovat gramatiku a obohatit slovní zásobu. Kurz navazuje na již probíhající kurz Rozvoj komunikačních dovedností v NJ na úrovni A2. Jako výchozí výukový materiál bude použita učebnice Genau! 2 nakladatelství Klett, pomalu mluvené zprávy z Deutsche Welle, týkající se problematiky zaměstnání.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU
Lektor:Mgr. Petra Říhová
Garant: Mgr. Alena Ročková (rockova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. září 2018 24. leden 2018 dle domluvy Procházkova 303, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 204107 číslo vzdělávací akce 2-04-1-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích