Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 13. červenec 2020 @ 15:35 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-04-1-08
     Německý jazyk v nemocničním prostředí - část 1 Akce č. 2-04-1-08

Obsah: Interaktivní seminář pro malou skupinu učitelů středních a vyšších odborných škol se zaměřením na zdravotnictví s důrazem na individuální přístup a aktivní komunikaci účastníků. Získávání dovedností v používání termínů potřebných ke komunikaci s německy mluvícími pacienty ve zdravotnictví v rámci výuky. Vstupní úroveň A2.
Určeno:učitelům SOŠ a VOŠ zdravotnických
Lektor:Mgr. Petra Říhová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
leden 2019 01. září 2018 dle domluvy Procházkova 303, Trutnov   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 204108 číslo vzdělávací akce 2-04-1-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích