Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 20:00 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-18
     Výjezdní setkání zástupců ředitelů ZŠ - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-00-1-18

Obsah: Výjezdní setkání zástupců ředitelů ZŠ zaměřené na výměnu zkušeností a poznání břeclavského regionu. Návštěva základní a mateřské školy v Prušánkách - prohlídka školy, setkání s vedením školy a pedagogy, výměna zkušeností. Doprovodný program - poznávání přírodních a kulturních zajímavostí regionu, návštěva Památníku Mohyla míru ve Slavkově u Brna.
Určeno:zástupcům ředitelů ZŠ okresu Hradec Králové
Lektor:Mgr. Jakub Horňák, ředitel ZŠ a MŠ Prušánky + regionální průvodci
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 3 730 Kč
Poznámka: Program je realizován na základě objednávky a dle zadání Klubu zástupců, z.s. Výše účastnického poplatku bude stanovena po realizaci programu na základě všech vynaložených nákladů a následně účastníkům vyfakturována. Sraz účastníků v 8:45 hod. na stanovišti J (mimořádná doprava) u hlavního nádraží v Hradci Králové

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. - 10. říjen 2018 20. září 2018 odjezd v 9:00 hod. Prušánky, Slavkov u Brna   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100118 číslo vzdělávací akce 1-00-1-18
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích