Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 22:09 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-05
     Pedagogická diagnostika pro přípravu cíleného předškolního vzdělávání Akce č. 1-02-1-05

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Význam plánování osobnostního rozvoje každého jednotlivého dítěte v mateřské škole v souvislosti s plánováním třídního vzdělávacího programu. Vztah mezi individualizací a diagnostikováním - individualizace jako východisko diagnostikování. Postupy v diagnostikování a porozumění podstatě diagnostikování v souvislosti s RVP PV. Pozorování jako základní metoda pedagogické diagnostiky. Seznámení s dostupnými diagnostickými nástroji (PREDICT). Práce s portfoliem, tvorba PLPP a IVP.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. říjen 2019 03. říjen 2019 8:30 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102105 číslo vzdělávací akce 1-02-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích