Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:14 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-30
     Práce se žáky se SPU na SŠ Akce č. 1-01-2-30

Obsah: Specifické poruchy učení, vymezení základních pojmů - intelektová pásma, paměť, pozornost, učení, percepce, motorika, mikromotorika, komorbidity. Výskyt SPU v populaci, základní okruhy příčin SPU (teorie deficitu fonologických dovedností). Ukázky se zážitkovými prvky (modelové situace s prožitkem, jak jednotlivá oslabení dílčích funkcí ovlivňují výkon a prožívání žáka na SŠ). Percepčně motorické a další deficity a jejich dopad na rozvoj školních dovedností. Charakteristika jednotlivých poruch učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, dyskalkulie. Ukázky se zážitkovými prvky (dopad jednotlivých poruch učení na školní výkon a prožívání žáka v prostředí školy i v rodině). Sociální a emocionální problémy žáků se SPU. Vybrané strategie a možnosti podpory žáka se SPU, SPU ve vztahu ke státním MZ.
Určeno:pedagogickému sboru ISŠ-COP Valašské Meziříčí
Lektor:Mgr. Carmen Simonová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ISŠ-COP Valašské Meziříčí

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. červen 2019 02. říjen 2018 10:00 - 18:00 hod. ISŠ-COP Valašské Meziříčí, Palackého 239/49   Přihláška po uzávěrce
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101230 číslo vzdělávací akce 1-01-2-30
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích