Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:49 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-03-2-02
     Aktivní čtenářské činnosti Akce č. 2-03-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: 3dílný kurz v celkové časové dotaci 16 hodin, zaměřený na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti. 1. Čtenářské dovednosti, jejich pojmenování, možnosti cíleného rozvoje. Práce s texty, rozvoj dovedností v různých předmětech. Náměty na činnosti k aktivnímu zapojení žáka do vyučovacího procesu, utváření mezilidských vztahů a získání komunikativních kompetencí. Možnosti využití obrazového materiálu, ukázky zařazení audiovizuálních prostředků do výuky. 2. Zavádění nových metod versus povinnost odučit, (ne)vzdělanost společnosti z aspektu češtináře, didaktický potenciál textu. Práce s textem - grafické organizéry a jejich varianty (rozličné tabulky, alfabox, diagramy, grafy, panák, všemi smysly). Tipy do výuky - zdroje literatury, užitečné webové stránky, adaptace poznatků do vlastní praxe. 3. Základní fáze práce s naučným textem a samostatné práce žáka s takovým materiálem. Přehled učebních materiálů - pracovních listů a naučných textů vybraných průřezově z humanitních a přírodovědných předmětů. Práce s naučným textem.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Miroslava Hušková a Mgr. Jarmila Sulovská
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
28. březen 2019 20. březen 2019 13:00 - 16:15 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
15. duben 2019 ----------     9:00 - 14:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
29. duben 2019 ----------     9:00 - 14:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 203202 číslo vzdělávací akce 2-03-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích