Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-03-1-06
     Práce s textem v kontextu přípravy k maturitě Akce č. 1-03-1-06

Obsah: Praktický prožitkový seminář k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků na SŠ prostřednictvím dílny čtení. Ukázky metod používaných při výstavbě čtenářské hodiny - autorský záměr a adresát, debata s autorem apod. Metody práce s beletristickým i naučným textem. Stanovení a příklady čtenářských cílů, analýza čtenářských cílů z praxe účastníků, porovnání s předloženými čtenářskými cíli a nabídka strategií k jejich dosažení, čtenářská odezva a čtenářské chování, porozumění textu a porozumění v kontextech. Zhodnocení přínosu dílny čtení a možnosti jejího využití v kontextu přípravy žáků k maturitě. Burza knih - ukázky textů k jednotlivým cílům, prezentace současných knih pro mládež.
Určeno:učitelům SŠ
Lektor:Mgr. Lenka Krejsová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1000 Kč
Poznámka: S sebou přineste 2 knihy - 1 knihu pro mládež, se kterou pracujete, nebo je u vás a žáků oblíbená + 1 beletrii, kterou máte právě rozečtenou.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. prosinec 2018 07. prosinec 2018 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 103106 číslo vzdělávací akce 1-03-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích