Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 12:26 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-05
     Jsem duševně nemocný, nerozumím vám Akce č. 5-01-2-05

Akce byla zrušena !

Obsah: Přednáška seznamující s metodami, které mohou pomoci v komunikaci s duševně nemocným člověkem. Jedinec s depresivní epizodou, s manickou epizodou, s psychózou krátkodobou (nedávno vzniklou), s dlouhodobě probíhající psychózou, s všeobecnou úzkostí, s panickou úzkostí, s hraniční poruchou osobnosti, s agresivním chováním - co prožívá, jak mu lépe porozumět, rizikové situace při komunikaci. Jak jednat s rodiči s duševní poruchou, jak poznat příznaky poruchy u žáků, jak sám sebe jako učitele chránit před propuknutím poruchy. Techniky rozhovoru u jednotlivých duševních poruch. Vzájemná výměna zkušeností.
Určeno:pedagogům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům
Lektor:Bc. Lucie Pacovská
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 500 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. březen 2019 08. březen 2019 13:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501205 číslo vzdělávací akce 5-01-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích