Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 07:07 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-08-2-02
     Atletická abeceda na 1. stupni ZŠ Akce č. 1-08-2-02

Obsah: Seminář poskytující metodickou podporu k výuce základů atletiky na 1. stupni ZŠ. Činnosti k rozvoji rychlosti, síly, koordinace a obratnosti. Ukázky aktivit k nácviku základních atletických dovedností - atletické rozcvičení (s využitím různého náčiní), běh (nácvik techniky běhu, rozvoj frekvence, nácvik nízkého startu, štafetové hry), skok (základní skokanská průprava, metodická řada pro nácvik skoku dalekého skrčným způsobem), hod (obecná odhodová průprava, metodická řada pro nácvik hodu míčkem). Nabídka projektů a metodiky školní atletiky.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou vezměte přezůvky do učebny a sportovní oděv a obuv na činnost venku.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. květen 2019 14. květen 2019 8:30 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 108202 číslo vzdělávací akce 1-08-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích