Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:59 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-03-1-07
     Podpora čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ - AKCE NA OBJEDNÁVKU Akce č. 1-03-1-07

Obsah: První část kurzu v celkovém délce 32 hodin, který je zaměřen na témata související se základy rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků na 1. stupni ZŠ. Nabídka praktických postupů ke zlepšení čtení, včetně forem práce se žáky s poruchami čtení. Doporučení pro jejich cílený rozvoj čtenářských dovedností v různých předmětech i s náměty pro vytvoření čtenářské dílny a čtenářského klubu. Seznámení s metodami, náměty a aktivitami podporujícími čtenářskou gramotnost u žáků 1. stupně ZŠ, s ohledem na jejich věkové a vývojové odlišnosti a potřeby. Náměty a inspirace, jak docílit toho, aby práce s textem byla hravá a zajímavá, aby žáci podávali při čtení maximální výkon, byli aktivní a vytvářeli si pozitivní vztah k učení.

Určeno:Učitelé 1. stupně ZŠ Štefcova
Lektor:PhDr. Jana Doležalová Ph.D., Mgr. Stanislava Emmerlingová, Mgr. Jan Horák
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Termíny v dalším období: 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3. 2019.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
29. listopad 2018 03. říjen 2018 12:00 - 17:00 hodin ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefcova 1092   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 103107 číslo vzdělávací akce 1-03-1-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích