Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 12:54 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-14
     Zprostředkované učení pro cizince a autisty Akce č. 5-01-2-14

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na učení, myšlení a podporu komunikace z pohledu Feuersteinovy metody instrumentálního učení (FIE) - teorie, principy, odkazy, pojmy, ukázky výzkumů, literatura. Ukázky, možnosti, cesty využití FIE při učení - práci s dětmi cizinců. Specifika učení cizinců (Mongolsko, Libye, Keňa, Vietnam, Ukrajina, Polsko, Anglie). Úskalí, ukázky kladení otázek, pomocné věty, učení v souvislosti, porovnáváním, různé možnosti na základě toho, jak se každý jedinec učí. Možnosti využití různých efektivních metod, hodnocení. Jak to zařídit, abychom se při učení cizinců obohatili navzájem.
Určeno:učitelům MŠ a ZŠ, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga
Lektor:Mgr. Petra Dočkalová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. květen 2019 17. květen 2019 9:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501214 číslo vzdělávací akce 5-01-2-14
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích