Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 07:47 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-05-2-01
     Média jako zrcadlo doby aneb Jak se neztratit v záplavě informací I Akce č. 5-05-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, seznamující s různými druhy médií a možnostmi jejich využití ve výuce. Praktické ukázky, prezentace, práce s textem, materiály k výuce a doporučená literatura. Média a jejich postavení ve společnosti. Masová média, mediální komunikace, mediální gramotnost. Informace (práce s informacemi, výběr informací, rozpoznání hodnoty a záměru informací). Veřejnoprávní a komerční média a jak je rozpoznat. Tištěná média - přehled novin a časopisů u nás (orientace v nabídce), vliv časopisů pro mládež, psaní titulků, jazyk, styl, nejčastější publicistické útvary (ukázky konkrétních textů a práce s nimi). Rozhlas, TV, film (práce s vybranými ukázkami). Elektronická média a jejich specifika (jak pracovat s informacemi na internetu a konkrétní příklady).
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Kamila Křížová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. červen 2019 06. červen 2019 9:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 505201 číslo vzdělávací akce 5-05-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích