Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 07:01 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-08-2-01
     Hravá jóga pro děti školního věku Akce č. 5-08-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář seznamující s náměty, jak využít ve výuce cvičení jógy, jak učit žáky vnímat radost, pohyb, respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Nácvik jógových pozic, zklidňujících technik a dechových cvičení. Praktické ukázky, teoretické vstupy a barevné obrázkové výstupy. Nabídka rozmanitosti jógy od statických pozic až po hraní rolí, dynamiku a zklidnění.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Iveta Komárová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-10066/2016-1-378
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. březen 2019 06. březen 2019 9:00 - 14:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 508201 číslo vzdělávací akce 5-08-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích