Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 09:25 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-08-2-02
     Zásobník týmových her Akce č. 5-08-2-02

Obsah: Praktický seminář zaměřený na rozšíření zásobníku pohybových her pro žáky školního věku. Týmové aktivity a hry vhodné do TV, pro výlety, adaptační kurzy, letní dětské tábory - ledolamky, seznamovací hry, strategické hry, konstrukční úkoly, aktivity podporující komunikaci a vzájemnou důvěru, kreativní aktivity. Klidové, komunikativní večerní hry a hodnotící aktivity, metodická doporučení (O zakleté princezně, Zlatá brána s obměnou). Hry členěné dle věku žáků, upozornění na míru náročnosti vzhledem k cílové skupině žáků a prostoru, kde je hra zařazena.
Určeno:učitelům ZŠ
Lektor:Mgr. Lucie Kluková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-10066/2016-1-378
Doporučené spojení: MC Hopsáček sídlí v bývalém výměníku tepla, do kopce od ZŠ TGM k sídlišti naproti horní nemocnici doprava a podél panelových domů směrem ke stráni.
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. duben 2019 26. březen 2019 9:00 - 13:00 hodin Mateřské centrum Hopsáček, Zelená 157/E, Náchod   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 508202 číslo vzdělávací akce 5-08-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích