Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:56 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-10-2-01
     Jednoduché jarní a velikonoční tvoření Akce č. 5-10-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřený na náměty k tvorbě výrobků s jarní a velikonoční tématikou a s využitím recyklovatelných, zbytkových a finančně nenáročných materiálů. Ukázky práce s textilem, výroba hraček a ozdob z ponožek, rukavic a dalšího textilu. Ukázky práce s papírem, dekorace a přání. Práce s dostupnými přírodninami v kombinaci s dalšími materiály.
Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Lenka Janelová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-943/2016-1-162
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste 1 prstovou rukavici bílé, béžové nebo hnědé barvy, 1 chlupatou ponožku, nůžky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. březen 2019 07. březen 2019 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 510201 číslo vzdělávací akce 5-10-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích