Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:11 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-26
     Podpůrná opatření ve školách a školských zařízeních - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-01-1-26

Akce byla zrušena !

Obsah: Legislativní rámec inkluzivního vzdělávání. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v daném typu školy. Druhy a stupně podpůrných opatření, jejich možná kombinace. Možnosti využití dalších pedagogických a nepedagogických pracovníků ve vzdělávacím procesu. Možná očekávání a požadavky škol od školských poradenských zařízení. Kdy a jak zpracovávat Plán pedagogické podpory a IVP. Vzájemná diskuse nad aktuálními problémy pedagogických pracovníků v rámci zavádění inkluze do škol - příklady z praxe a jejich řešení. Kdy a koho odeslat do školského poradenského zařízení, jaká opatření může škola či ŠZ provést sama bez zapojení školského poradenského zařízení. Jakým způsobem pracovat se zákonnými zástupci žáků. Jak pracovat s doporučením ŠPZ a jaké informace z něj využít při zpracování IVP. Informovaný souhlas.
Určeno:pedagogům volného času DDM Hradec Králové
Lektor:Mgr. Šárka Šantrochová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, všechna pracoviště.
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku DDM Hradec Králové

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. leden 2019 09. říjen 2018 8:00 - 16:00 hod. DDM Hradec Králové, Rautenkrancova 1241   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101126 číslo vzdělávací akce 1-01-1-26
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích