Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 12:31 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-03
     Jak předejít socializačním obtížím žáků ve školách a školských zařízeních Akce č. 5-01-2-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář seznamující s možnostmi, jak předcházet výukovým i vztahovým obtížím dětí a žáků v novém evropském uspořádání z pohledu pedagogického pracovníka. Způsob výchovy a pěstování emočních a sociálních dovedností ve vztahu ke kvalitě osobního života jedince, proces socializace vztahů. Výukové požadavky v domácím, školním prostředí a v prostředí školského zařízení. Vývoj vztahů jedince mezi vrstevníky ve škole, v dětském domově a dalších zařízeních. Význam osobních vztahů v rodině, ve školském zařízení a jejich vliv na vztahy s vrstevníky dítěte a žáka. Dynamika tvorby vztahů, stádia socializace.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Svatava Vyhlídalová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. březen 2019 23. únor 2019 9:30 - 14:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501203 číslo vzdělávací akce 5-01-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích