Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 08:46 CET
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-14
     Efektivní komunikace a spolupráce MŠ s rodinou/Pozor změna termínu na sobotu 25.1.! Akce č. 5-02-1-14

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář spojený s workshopem v časovém rozsahu 8 hodin. Seznámení s možnostmi a postupy vedoucími k efektivní komunikaci a následné spolupráci mateřské školy s rodinou dětí. Prvky komunikace a jejich využití ve vlastním projevu. Diagnostika a možnosti rozvoje osobní komunikace. Zásady pozorování a naslouchání v různých situacích. Prostředky umožňující komunikaci motivující ke spolupráci mateřské školy s rodinou. Komunikační strategie a jejich vyzkoušení. Spolupráce jako efektivní služba mateřské školy pro dítě a jeho rodinu.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Martina Černá
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. leden 2020 17. leden 2020 9:00 - 16:00 hodin Raisova 677, Náchod (vchod z Pražské ulice)   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502114 číslo vzdělávací akce 5-02-1-14
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích