Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 20. srpen 2019 @ 07:26 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-06-2-01
     Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ Akce č. 1-06-2-01

Obsah: 3. a 4. část 4dílného kurzu v celkové časové dotaci 16 hodin, zaměřeného na rozvoj matematické gramotnosti. 3. část - Metody motivace žáků pro výuku matematiky. Výukové postupy a nabídka činností. Představení pestrého zásobníku osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny. Odpovědi na otázky, jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější pro žáky i učitele. Praktické ukázky aktivit, ukázka pracovních textů. 4. část - Matematika a základy finanční gramotnosti, nabídka metod a forem práce vedoucích žáky k uvědomění si potřeby základních matematických dovedností a vzdělání obecně. Ukázky aktivit, které rozvíjejí ekonomické myšlení na příkladech učiva vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Hospodaření domácnosti, příjmy a výdaje. Proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy (úspory, půjčky). Nabídka aktivit na reálné situace ze života s cílem vést žáky k orientaci v problematice peněz, k reálnému pohledu na osobní a rodinný rozpočet.
Určeno:stávajícím účastníkům
Lektor:Mgr. Jitka Grohmannová a Mgr. Tatjana Vrbová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16226/2016-1-570
Poplatek: poplatek uhrazen při zahájení

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. únor 2019 31. leden 2019 9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
13. únor 2019 31. leden 2019 14:00 - 18:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 106201 číslo vzdělávací akce 1-06-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích