Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 17. říjen 2018 @ 18:26 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-
     Dítě se specificky narušeným vývojem řeči - vývojová dysfázie Akce č. 5-02-1-

Obsah: Seminář určený učitelům MŠ zaměřený na rozpoznání specifické vady řeči, která se vyskytuje častěji než dříve a možnosti práce s dítětem v rámci prevence rozvoje řeči. Náměty k rozvíjení řeči dětí v mateřské škole v souvislosti s přirozeným rozvojem řeči dětí. Míra pravomoci učitele MŠ v rámci preventivních aktivit pro rozvoj řeči.

Přehled témat:
1. Úvod, dítě se specificky narušeným vývojem řeči. Terminologie, klasifikace, etiologie, symptomy. (1 hodina)
2. Seznámení s vývojem komunikace v raném a předškolním věku, souvislosti vývoje mozku a jazykových mechanismů, projevy, jazykové roviny. (1 hodina)
3. Ukázky praktických preventivních aktivit, které vedou k rozvoji komunikačních schopností u dětí s vývojovou dysfázií. Náměty her, pracovních listů, konkrétní zvukové ukázky v rámci preventivní péče. (1,5 hodiny)
4. Ukázka vybrané aktivity preventivní péče rozvoje řeči (počítačový program zaměřený na pojmenování předmětů denní potřeby, časové pojmy ), míra pravomoci učitele MŠ v rámci preventivních aktivit pro rozvoj řeči. (0,5 hodiny)
Určeno:Učitelé MŠ
Lektor:Mgr. Iva Doudová, ředitelka MŠ Hronov, Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520
Garant: Administrátor (novakova@cvkhk.cz, brzakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, všechna pracoviště.
Poplatek: 600
Poznámka: Učebnu vybavenou didaktickou technikou, flipchartem a psacími potřebami zajistí organizační garant, metodické materiály a pomůcky zajistí lektor.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
0000 ----------     Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje, všechna pracoviště.   Připravujeme
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 5021 číslo vzdělávací akce 5-02-1-
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích