Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 22. říjen 2018 @ 05:44 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-04-1-07
     Individualizovaný kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 1/3) OBJEDNÁVKA Akce č. 2-04-1-07

Obsah: První část z celkových tří částí 240 hodinového kurzu určeného pro velmi malou skupinu lidí a s vysokou intenzitou výuky a maximálního individuálního přístupu vyučujícího k účastníkům. Kurz nabídne ředitelům škol a školských zařízení, učitelům MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU a VOŠ, pedagogům volného času, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga a vychovatelům školských zařízení procvičování a upevňování gramatiky, prohloubení osvojování, procvičování a rozšiřování slovní zásoby. Navazuje na úroveň B1 dle SERR.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogům volného času, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Ivana Tomanová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Doporučené spojení: Kurz probíhá v prostorách účastníka nebo lektora
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Kurz je realizován na zakázku ZŠ V Domcích, Trutnov.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
říjen 2018 04. září 2018 dle domluvy s lektorem   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 204107 číslo vzdělávací akce 2-04-1-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích